HomeXpert ทำชีวิต.. ให้ง่าย

ประตูรีโมท Gate Opener

Activity, ประตูรีโมท Gate Opener, รอกยกโคมไฟ Chandelier Lifter, สวิทซ์ตั้งเวลา Timer Switch

เพราะพวกเรา HomeXpert เป็นแบรนด์ไทย!!

เราเป็นผู้ผลิตไทยครับ เราไม่หลบไม่ซ่อน แต่กลับภูมิใจด้วยครับตั้งชื่อ HomeXpert เป็นภาษาอังกฤษเพราะคิดจะส่งออกด้วยวันนี้แบรนด์เรายังไม่ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในระดับที่พูดชื่อปั๊บทุกคนร้องอ๋อ!! ยังรู้จักกันในวงเฉพาะครับRead more

Products, ประตูรีโมท Gate Opener

ประตูรีโมท HomeXpert กับการดูแลรักษาล้อประตูรั้ว

HomeXpert กับการดูแลรักษาล้อของประตูรั้วที่ดี.. หลังจากติดตั้งประตูรีโมทกันไปแล้ว ที่ขาดไม่ได้เลยคือวิธีการดูแลรักษาในส่วนของมอเตอร์ประตู และล้อของ ประตูรีโมท ครับ เพราะการดูแลรักษาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั้นเป็นเรื่องแรกๆ ............

Read more

Products, ประตูรีโมท Gate Opener

ประตูรีโมทและความแตกต่างของประตูบานเลื่อนที่คุณต้องรู้ !!

เมื่อบทความก่อนๆ เราพูดถึงการเลือกซื้อ มอเตอร์ประตูรีโมทไปแล้ว บทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง  ประตูบานเลื่อน (Slide Gate)   กันบ้างครับ ว่ามีกี่แบบ?…ก่อนอื่นต้องขออธิบายถึงลักษณะโดยทั่วไปของประตูบานเลื่อนกันก่อนครับ ประตูบานเลื่อนเป็น ............

Read more

Products, ประตูรีโมท Gate Opener

มีบ้านแล้วอยากจะติดตั้งประตูรีโมททั้งที.. ต้องดูเรื่องอะไรบ้าง?

" มีบ้านแล้วอยากจะติดตั้งประตูรีโมททั้งที ต้องดูเรื่องอะไรบ้าง ?  ก่อนจะติดตั้ง ประตูรีโมท คุณควรจะต้องดูเรื่องอะไรบ้าง? บทความนี้ไม่เชิงเน้นขายของ แต่จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมให ............

Read more