ประตูรีโมท

HomeXpert ของเราเน้นบริการเอาเป็น…เอาตายครับ!!

Database: นับตั้งแต่วันแรกที่คุณติดต่อเรา เราจะเริ่มเก็บข้อมูลและตั้ง code ของคุณแล้ว….(ถึงสุดท้ายคุณไม่ได้ซื้ออะไรเราเลยเราก็มีข้อมูลคุณอยู่)เราบันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณจึงเป็นฐานข้อมูลแบบที่บริษัทใหญ่ๆ ทำ กันเลย